Ingress – basics

 

Om te strijden in Ingress en dit handboek goed te begrijpen is het handig eerst alle begrippen die voorkomen in Ingress te kennen. Daarom hieronder een verklarende woordenlijst van alles wat je tegen komt in Ingress

Ingress verklarende woordenlijst

Access Level

Acces level is het level dat jij als Agent hebt behaald. Dit bepaald tevens het level van een mission item dat jij kan gebruiken. Tijdens de Ingress battle verdien je regelmatig mission items. Ook van een hoger level dan waar jij op dat moment in zit. Je kan deze hogere level items pas gebruiken wanneer jij hetzelfde level hebt behaald. Je stijgt in Level door het verdienen van AP (Action Points)

 AP (Action Points)

AP zijn punten die je verdient door taken succesvol uit te voeren, zoals Portals claimen, Portals hacken, Links maken of Control Fields maken. Zie de volledige lijst voor het scoren van Action Points.

 

COMM

Is het communication panel Om met andere Ingress agents te communiceren

Cool Down Period

Dit is een verplichte wachttijd nadat je een Portal gehacked hebt. Na de eerste hack is de Cool down period 5 minuten (300 seconden). Wanneer je een Portal 4 keer hebt gehacked binnen een tijd van 4 uur, gaat een cool down period van 4 uur in. In de Cool down period (5 minuten of 4 uur) kan jij deze Portal niet meer hacken. Een ander kan dit nog wel

Control Field

Een van de doelen in Ingress, is het maken van Control Fields. Een Control Field wordt gevormd door 3 Portals met elkaar te linken. De driehoek die hiermee gevormd wordt is het Control Field. Een Control Field verhoogd de Mind Unit Score van jouw faction. Hoeveel Mind Unit punten hiermee verdiend worden, is afhankelijk van de bevolkingsdichtheid in het Control Field. Met andere woorden, een Control Field in een grote stad, levert meer MU op dan een Control Field over een weiland.

 

Decay

Resonaters verliezen langzaam aan hun energie (Xm) en dus hun beschermende kracht. Resonators moeten dus regelmatig opgeladen (recharged) worden.

 

Deploy

Het plaatsen van een object wordt “Deploy” genoemd. Je kan bv Resonators, Portal Shieds, Turrets en dergelijke plaatsen (Deployen) bij een Portal

 

DEVICE Settings

Een optie in het keuze menu, waarmee je de instellingen van je device kan veranderen.

 

Enlightened

ingress enlightenendde Faction die de Shapers helpt om de aarde binnen te dringen(letterlijke vertaling van Ingress). De volgers van deze faction geloven dat de shapers en hun exotic matter de mensheid zal “verlichten” en een evolutie zullen doormaken.

 

Faction

Een Facton is een partij of wereld-team. Ingress kent twee factions: The Resistance and the Enlightened. Deze factions strijden beiden om totale controle

Hacking

Op je Controller device zit een knop:”Hack”. Wanneer een Portal binnen het bereik van je scanner is, kan je deze “hacken”. Je doet dit om mission items te verkrijgen. Je weet nooit hoeveel en welke items je zal krijgen bij een “Hack”. Soms ontvang je zelfs helemaal niets. Hacken moet je zoveel mogelijk doen om veel mission items te verkrijgen. Je kan Portals van beide factions hacken. Een hack van een vijandige portal levert altijd 100 AP op.

INTEL

Intel is een real-time score board. Hier kan je de huidige Mind Unit scores voor beide Ingress factions wereldwijd zien.

Ingress Intel Map

De Intel Map is een een website waar agents op kunnen inloggen om de stand van zaken te zien over de gehele wereld. Je kan hier alle Portals zien, de links tussen de Portals en de Control fields. Door in te zoomen kan je alle portals in jouw buurt zien. Dit is handig om een aanval of hack strategie te plannen

Investigation Board

Een site waar agenten en onderzoekers naar de waarheid hun bevindingen kunnen posten. Deze site kan je vinden op: http://www.nianticproject.com.

 

ITEMS ( Ingress Mission Items)

Via de knop ITEMS in je OPS panel kan je precies zien welke mission items je al hebt verzameld.

Link

Wanneer je Ingress speelt is één van de doelen het vormen van Control Fields. Om Control Fields te vormen moet je eerst Links leggen tussen Portals. Je kan een link maken wanneer een Portal binnen het bereik van jouw scanner is en je een Portal Key bezit van de Portal waar je naar gaat linken.

Mind Units

Mind Units is een score van het aantal mensen dat zich bevindt onder een Control Field. Het aantal mind Units bepaald welke faction aan de winnende hand is. Mind Units zijn te zien op de Ingress Intel Map en op je hand scanner in het OPS menu, onder de knop “Intel ”

MISSIONS

In het OPS paneel staat een lijst met mogelijke missie. Dit zijn ook de trainings missies die een beginnend agent

MOD

Een MOD is een item dat geplaatst wordt om de kracht of capaciteit van een ander item te versterken. Bv een Portal Shield MOD versterkt de kracht van een portal om zich te verdedigen.

 

NIA

National Intelligence Agency: Een officieel niet bestaande geheime inlichtingendienst die zich bezighoudt met wereldwijde veiligheidszaken. In feite is dit DE dienst die aangesteld is om zaken met een “hoog risico/lage waarschijnlijkheid” te onderzoeken, zoals buitenaardse of paranormale bedreigingen

 

NIANTIC Project

Het Niantic Project is een Top-Secret experiment in Frankrijk wat het begin is van het Ingress verhaal. Het doel van het project is om buitengewone energie-eenheden te onderzoeken. Het project wordt geleidt door DR. BOGDANOVITCH en bestaat uit een team van 13 wetenschappers. Het project is verkeerd gegaan doordat er een parallel geheim project binnen het eerste project is gestart, waarbij Calvin het effect test van Shaper Infectie op de onderzoekers.

OPS

Het “Operations” paneel dat in de scanner is geintregeerd. Het “OPS” paneel bevat de knoppen:” ITEMS, INTEL, MISSIONS, RESEARCH, en DEVICE “.

 

Portal KeyIngress Portal Key

Een van de Mission Items die je kan ontvangen tijdens het Hacken van een Portal. Een Portal Key heb je nodig om een link tussen twee Portals te leggen. Tevens kan je met een Portal Key de geplaatste resonators rechargen. Je kan ook met een Portal Key het energie level van een vijandige portal zien en besluiten om deze wel of niet aan te vallen.

Portal Level

Het level van een Portal is het gemiddelde level van alle geplaatste resonators. Niet geplaatse resonators tellen mee als level-1

Recharging

Resonators veliezen ca 15% energie per dag en moeten daarom regelmatig recharged worden om een aanval te kunnen weerstaan. Ook links tussen Portals zullen wegvallen als het Xm-level van de resonators beneden de Critical Level komt.

Resistance

Ingress resistanceThe Resitance is de Faction de de aarde verdedigd tegen de Shaper ingress (binnendringen). Ze worden door sommigen gezien als “bang voor vooruitgang” maar the Resistance gelooft stellig dat zij de mensheid beschermen.

Resonator

Een resonator is een “High-Energy deeltjes versneller” welke gebruikt wordt om de Xm energie welke door een Portal uitgestraald wordt, te beheersen. Door een of meerdere resonators aan een portal te hangen (deploy) kan een portal geclaimed worden door jou faction

 

ScannerIngress Scanner

Je smartphone of Tablet wordt softwarematig getransformeerd tot een Ingress scanner waarmee je portals, resonators en Xm kan vinden.  Je ziet je eigen positie, de afstand tot de dichtstbijzijnde Portals, en in dit geval is de gehele omgeving blauw zodat je ziet dat je je in een Control Field van de Resisitance bevindt. Tevens dient de scanner als middel om Portals te hacken, aan te vallen, te upgraden of resonatores te deployen.

Shaper

De term shaper is een codenaam bedacht door ADA en NIA voor de transdimensionele intelligentie die mogelijk onze dimensie infiltreren door middel van de Xm-Portals. Op dit moment heeft niemend nog Shapers gezien, maar we merken wel hun aaanwezigheid.

Shield MOD/Portal shield

Een MOD welke aan een Portal gekoppeld kan worden om beter bestand te zijn tegen vijandige aanvallen.

 

Target

Via je handscanner kan je een Target aan een portal geven, waardoor je scanner je naar deze Portal  toeleidt

Upgrade

De mogelijkheid om items, zoals een Portal Shield of een Resonator te upgraden naar een hoger level, zodat een Portal beter te verdedigen is. Voorheen ging dat via een üpgrade” button, maar op dit moment gaat dat met de “deploy” button. Een hoger level Resonator plaatsen levert 65 AP op.

XM (Exotic Matter)

ingress exotic matter portalXm is een zeldzame, zeer sterke vorm van tri-polaire energie die ons universum inlekt vanuit een andere dimensie. Deze energie is de basis van alle Shaper technologie. Je hebt Xm nodig om je scanner op te laden, wanneer je Xm level van je scanner onder het Critical level komt wordt de scanner disabled. Xm kan je verzamelen met behulp van je scanner, want Xm is overal om ons heen, en in zeer grote hoeveelheden te vinden rondom Portals.

XMP Burster

Non-polarized energy wapen. Een Xmp-Burster vuurt een sterk energie veld af in een straal van 360 graden rondom jou. Je kan Xmp-burster van verschillende levels ontvangen tijdens het Hacken. Hoe hoger level Xmp-Burster je afvuurt, hoe groter het bereik en het vernietigend effect is.

Nu alle begrippen binnen Ingress uitgelegd zijn, kan je op de pagina Ingress – Field Guide lezen hoe Ingress gespeeld wordt en wat het speldoel is.