Ingress – Field Guide – Aanvallen

Op deze pagina beschrijven we de mogelijkheden tot aanvallen van Portals en het vernietigen van links en Control Fields.

Ingress – Vijandige Portal overnemen

Om jouw Faction te helpen aan zoveel mogelijk Mind Units, moeten liefst alle Portals in bezit van jouw Faction komen. Je krijgt hier uitleg hoe je een vijandige Portal kan aanvallen en overnemen.

Om een vijandige Portal over te nemen, zal deze eerst geneutraliseerd moeten worden. Dit doe je door alle Resonators die aan de Portal hangen te vernietigen. Op dit moment is dat alleen nog maar mogelijk met een Xmp-Burster.

Zoek een plek op, waarbij je met het afvuren van elke Xmp-Burster zoveel mogelijk Resonators raakt. Wanneer je 1 Portal aanvalt, zal de beste plek precies OP de Portal zijn, aangezien de Xmp-Burster een enrgieveld afvuurt in 360 graden rondom jou. Je kan op je scanner zien hoeveel %Xm elke geraakte Resonator verliest.

Ingress XMP Burster

Wil je merdere Portals tegelijk aanvallen, ga dan op een strategische plek tussen de Portals in staan. Houdt wel rekening met het bereik van de Xmp-Burster die je gebruikt. Een level-1 Burster heeft een bereik van 42 meter, een Level-8 Burster een bereik van 168 meter.

Ingress Multi Portal Attack

Wanneer je met een level-1 Xmp-Burster een level-1 Resonator aanvalt zal de Resonator met elke Xmp-Burster die je afvuurt 150 Xm verliezen. Een volledig opgeladen level-1 Resonator bevat 1000 Xm. Met 7 schoten is de Resonator dus vernietigd.

Een level-5 Xmp-Burster richt 1200 Xm schade aan. Hiermee kan je een Level-1 resonator dus in 1 slag vernietigen.

Hieronder een tabel met het vermogen van een Xmp-Burster en het Xm-niveau van een Resonator

Xmp-Burster Resonator
Level
Range (m) Damage(Xm) Xm
1 42 150 1000
2 48 300 1500
3 58 500 2000
4 72 900 2500
5 90 1200 3000
6 112 1500 4000
7 138 1800 5000
8 168 2700 6000

Wanneer alle Resonators vernietigd zijn, is de Portal weer neutraal (kleurt grijs op de scanner) en is weer in te nemen door er Resonators bij te plaatsen.

Het vernietigen van de resonators levert 75 AP per resonator op. Het deployen 125 AP plus de bonus van 500 en 250AP voor de eerste en laatste Resonator.

Ingress – Links en Control Fields vernietigen

Ingress Control Field vernietigenJe gaat pas echt veel AP verdienen door Links en Control Fields te vernietigen. Het vernietigen van Links en Control Fields, gaat op dezelfde manier als de hierboven beschreven aanval op een Portal.
Wanneer een Portal links bevat, of deel uitmaakt van een Control Field, kan je de Links en Control Fields vernietigen door resonators van de Portal neer te halen. Zodra de Portal 3 of minder Resonators heeft, vervallen alle links die aan deze Portal hangen. Hiermee heb je automatisch ook het Control Field vernietigd.

Elke vernietigde link levert 187 AP op, elk vernietigd Control Field levert 750 AP op. Zoek dus een Portal uit die meerdere links bevat en deel uitmaakt van meerdere Control Fields. Op deze manier is het mogelijk makkelijk 3.000 tot 10.000 AP te scoren

Let hierbij wel op! Hoe meer Links en Control Fields een Portal bevat, hoe sterker deze is. Tevens zal de vijand een strategische Portal voorzien hebben van de hoogst mogelijke level Resonators, deze altijd volledig opgeladen met Xm hebben en enkele Portal Shields geplaatst hebben.

Zolang jij niet een Level-8 agent bent, is het bijna onmogelijk een dergelijk sterke Portal in je eentje te vernietigen. Doe dit dus samen, bundel je krachten zodat het wel lukt.
Een Portal aanvallen die te sterk is, is volkomen doelloos. Je verbruikt veel kostbare Xmp-Bursters en uiteindelijk zal je je aanval moeten staken voordat je ook maar 1 resonator vernietigd hebt.

Ingress – Portals innemen

Nu de Control Fields, Links en Resonators vernietigd zijn, is de Portal weer neutraal. Je kan nu de Portal innemen door er je eigen Resonators bij te plaatsen. Per volledige deployed Portal 1750 AP

Als je ook een Portal Key hebt van een andere Portal kan je gelijk deze net veroverde Portal Linken naar een andere Portal, of zelfs één of meerdere Control Fields maken.