Ingress – Portal Shield

Een van de belangrijkere MODS binnen Ingress, is de Portal Shield. Een Portal Shield helpt je bij de verdediging van je portal tegen vijandige aanvallen.

Resonators

Je portal is beschermd door maximaal 8 resonators. Deze resonators kunnen tijdens een aanval vernietigd worden. Resonators verliezen van nature al na verloop van tijd hun ernergie. Hoe minder energie een resonator nog bezit, hoe sneller deze te vernietigen zal zijn tijdens een aanval.

Het is dus zaak om ervoor te zorgen dat al je resonators ten alle tijden volledig recharged zijn.

Portal Shield

Maar strategische Portals, bijvoorbeeld Portals waar veel links naar toe liggen of die het center zijn van meerdere Control Fields hebben extra bescherming nodig. Hier is het verstandig je Portal Shields in te zetten. Een Portal Shield verkleind het vernietigend effect van een Xmp Burster. Hierdoor heeft de vijand meer Xmp-bursters nodig om jouw resonators te vernietigen. Bij een aanval zal de vijandige agent sneller door zijn Xm heen zijn en hopenlijk er niet in slagen jouw resonators te vernietigen en de portal over te nemen.

Als een portal binnen het bereik van je scanner is kan je Mods deployen. Je hebt hiervoor de knop “Mods” op je scanner. Er kunnen maximaal 4 Mods op een Portal geplaatst worden, waarvan jij er slechts 2 kan plaatsen. Druk op de knop “Mods”, selecteer één van de vier vrije plaatsen, kies welke Mod je wil plaatsen en druk op “instal”

Er zijn op dit moment 3 Portal Shields. De “common”, “Rare” en “Very Rare”.

  • common: +20 mitigation
  • rare: +30 mitigation
  • very rare: +50 mitigation

Mitigation

Mitigation is een term gebruikt in Ingress om aan te duiden hoeveel een resonator in kracht of energie “vermindert” per aanval. Wanneer een portal enkele links bevat, zal de schade die een XMP-burster aanricht minder zijn dan bij een Portal zonder links. Maar door Portal Shields te plaatsen, wordt de schade nog verder verminderd. Hoeveel links en Portla shields je ook plaatst, de resonators zullen nooit 100% bescherms zijn. Met elke strike van een XMP-burster zal er altijd iets enrgie van de Resonator verloren gaan. Tevens kan de portlas Shield tijdens de aanval vernietigd worden.

Zorg er tevens voor dat je van je strategische portals altijd in het bezit bent van een portal key. Op die manier kan je altijd je resonators op volle sterkte houden.

Ingress - Portal Shield